Pagesat e Shërbimeve Utilitare

Përmes llogarive të biznesit tuaj në bankën tonë, shoqëria juaj mund të kryejë pagesa të shpejta dhe të sakta për OSHEE, UK në të gjitha qytetet, kompanitë telefonike dhe internetin.