Permes llogarise suaj te biznesit ju mund te kryeni derdhje apo terheqje te keshit, si dhe mund te paguani kestet e kredive

Me anë të shërbimit tonë të brendshëm të transaksionit, ju mund të mblidhni të arkëtueshmet e shoqërisë suaj, dhe të paguani furnizuesit tuaj pa asnjë kosto shtesë.