Libri i çeqeve është një dokument që urdhëron një bankë për të paguar një shumë
të caktuar parash nga llogaria e një personi te personi në emër të të cilit është
lëshuar çeku. Nëse ndodheni larg nga ndonjë degë e bankës, ose nuk mund të hyni në llogarinë tuaj e-banking, ose nëse furnizuesi juaj nuk ka llogari në Tirana
Bank, atëherë ju fare lehtë mund të përdorni librin tuaj të çeqeve.