Transaksione lidhur me letrat me vlere të qeverisë shqiptare


Divizioni i Thesarit dhe Tregjeve Financiare në bashkëpunim me Njësinë e Depozitimit dhe Kujdestarisë, u ofron klientëve të Bankës:

(i) shërbimin e ndërmjetësimit në ankandet primare të letrave me vlerë të qeverisë shqiptare,
(ii) transaksionet (blerje/shitje) në tregun sekondar,
(iii) administrimin e portofolit të investimeve të klientit dhe llogar