Mesazhi SWIFT MT101 aplikohet kur Klienti urdhëron Tirana Bank përmes SWIFT,
për të debituar llogarinë/të e tij, dhe kredituar llogarinë/të e palëve të treta vendore dhe ndërkombëtare.

Kodi SWIFT MT 101 është i dobishëm dhe efikas për shoqëritë ndërkombëtare, të cilat kanë llogari në Tirana Bank, dhe nuk mund të kontaktojnë direkt me Bankën, për shkak të pamundësisë gjeografike ose praktike.