Intervista e z. Dritan Mustafa, për Revistën Monitor

Z. Dritan Mustafa, Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv i Tirana Bank, në një intervistë për Revistën Monitor, u shpreh se Tirana Bank u rrit për vitin 2020 me një normë rritje më të lartë se mesatarja e sistemit bankar.

Tirana Bank vijon t’i përmbahet objektivit strategjik të rritjes së mëtejshme të aktivitetit edhe gjatë vitit 2021, përfshi këtu edhe zgjerimin e aktivitetit në Kosovë, nëpërmjet një zyre përfaqësimi.

 

 

Intervista z. Dritan Mustafa